پشتیبانی نرم افزار

پشتیبیانی نرم افزار گروه توسعه نرم افزاری ساما سیستم

کارشناس پشتیبانی نرم افزار مانند کارشناس استقرار، معمولا در شرکت های تولید کننده نرم افزار و یا مراکز تعمیرات و پشتیبانی، وظیفه حل مشکلات کاربران نرم افزار را بر عهده دارد. در اغلب شرکت های تولید کننده نرم افزار یک بخش به نام واحد پشتیبانی وجود دارد که در آن افراد متخصص پشتیبانی به ارائه خدمات به مشتریان شرکت می پردازند.

گروه پشتیبانی نرم افزار ساما سیستم

واحد پشتیبانی نرم افزار ساماسیستم کلیه مشتریان خود را از نظر رفع مشکلات احتمالی، ارائه نسخ جدید برنامه و  همچنین انجام تغییرات در برنامه به شرط عدم مغایرت با استانداردهای حسابداری و برنامه نویسی پشتیبانی می نماید.
ارسال یک پیام
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com