نقش نرم افزار جامع ساما سیستم در پیاده سازی نظامهای مالی و اداری

پیاده سازی نرم افزار حسابداری و همگام سازی اطلاعات در نرم افزار حسابداری توسط تیم فنی ساما سیستم

اهمیت پیاده سازی نرم افزار حسابداری در شرکت ها

امروزه شرکتهایی تحت عنوان خدمات مدیریت و حسابداری اقدام به طراحی نظامهای مالی و اداری می کنند که برای طراحی این نظامها از نرم افزارهای مالی و اداری موجود در بازار استفاده می نمایند.که به دلیل تنوع انواع کارها و نیازهای مدیران در فرآیند استقرار سیستم با بحران مواجه می شوندکه نرم افزار حسابداری مورد استفاده قادر به جوابگویی در مورد نیاز مشتری نخواهد بود.که این امر ناشی از عدم تخصص کادر پشتیبانی شرکتهای ارائه دهنده نرم افزار حسابداری می باشد که صرفا از حسابداری اطلاعات تئوریک و در حد کتب درسی داشته و نمی توانند آگاه بر نیاز مشتری خود شوند اما نرم افزار حسابداری جامع ساما سیستم ابزاری است که این نیاز را برای طراحان نظامهای مالی و اداری و مشتریان استفاده کننده از نرم افزار حسابداری حل نموده است به طوری که مدیران اصلی این نرم افزار خود دارای سابقه طولانی در امر استقرار سیستمهای مالی و اداری بوده اند و همچنین در فرآیند پیاده سازی هرگاه طراح سیستم دچار مشکل گردد کارشناسان ساما سیستم به دلیل تجربه بالا در امور مالی و اداری مشکل را حل خواهند نمود.

درباره نرم افزار حسابداری اینجا بیشتر بخوانید

ارسال یک پیام
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com