نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) – نرم افزار CRM

Customer Relationship Management-crm یا مدیریت ارتباط با مشتری و بررسی میزان رضایت آنها از شرکت یکی از اصولی می باشد که اکثر ما در دستور کار خود قرار داده ایم. از این رو ثبت نظرات مشتریان و گزارش های آماری فروش یکی از امکانات اساسی مورد نیاز شرکت ها در نرم افزار های مالی و اداری می باشد. جستجو و انواع فیلترگذاری در میان تمام پیش فاکتورهای ثبت شده و تفکیک آنها به طور دلخواه و همچنین قابلیت پیگیری به روی پیش فاکتورهای، فاکتور نشده، یکی از امکانات مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) نرم افزار crm ساما سیستم می باشد.

در تصاویر زیر قسمتی از عملکرد این نرم افزرا آورده شده است.

نرم افزار CRM-1

نرم افزار CRM-2

در حالت بعدی شما می توانید به روی هر یک از فروش های شرکت به نظر سنجی بپردازید و به هر سوال نمره دهید.

نرم افزار CRM-3

همچنین شما در این قسمت می توانید انواع گزارشات تجمیعی و تفکیکی از فیلترهای مختلف از جمله نمرات داده شده را تهیه نمایید.

نرم افزار CRM-4

در قسمت بعدی شما می توانید به صورت کامل تر و سهولت بیشتر به روی اطلاعات هر یک از مشتریان خود تمرکز نمایید. علاوه بر آن می توانید به ثبت انتقادات و پیشنهادات هر شخص پرداخته و یا به ثبت تهیه هدیه برای هر فرد با توجه به اطلاعاتی نظیر سن و روانشناسی آنها بپردازید.

نرم افزار CRM-5

برخی امکانات نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری CRM:

۱-امکان کنترل و پیگیری انواع پیش فاکتور صادر شده توسط واحد فروش که کدام یک به فروش تبدیل نگردیده است و به چه دلیل و یا اینکه بیشترین پیش فاکتورهای تبدیل شده به فروش شامل چه مشخصه هایی بوده است و …

۲-امکان کنترل و پیگیری انواع فاکتورهای فروش صادر شده مثلا میزان ریالی و مقداری صدور فاکتور فروش برای هر مشتری و دلایل آن و …

۳-امکان کنترل و مدیریت مشتریان، پروژه های پیمانکاری، طبقه بندی، امتیاز بندی و رسیدگی به مشکلات ایشان. همچنین ارسال کالا و هدیه به هر مشتری بر اساس طبقه بندی صورت گرفته

به طور کلی این بخش از نرم افزار ابزاری برای کنترل و ارتباط مستمر و هرچه بیشتر با مشتریان است.

کاتالوگ امکانات عمومی نرم افزار ساماسیستم

کاتالوگ نرم افزار CRM

لینک مشاهده فیلم آشنایی با نرم افزار CRM ساما سیستم