نرم افزار مدیریت مالی

با استفاده از نرم افزار مدیریت مالی نرم افزار حسابداری ساماسیستم، مدیران می توانند انواع گزارشات مدیریت مالی شامل موارد ذیل را تهیه نمایند:

۱- اهرم عملیاتی: نسبت تغییرات سود نا خالص نسبت به فروش خالص هر محصول

۲- اهرم مالی: نسبت تغییرات سود خالص نسبت به فروش هر محصول

۳- تعیین نقطه سر به سر برای هر محصول

۴- سود ده ترین و زیان ده ترین محصول

۵- مبلغ سرمایه در گردش

۶- بازده سرمایه گذاری شرکت

۷- بازده سود دهی هر محصول

۸- نسبت جاری

۹- نسبت آنی

۱۰- نسبت دوره وصول مطالبات

۱۱- توان پرداخت بهره و …

کاتالوگ امکانات عمومی نرم افزار ساماسیستم

هسته اصلی و صاحبان گروه کاری نرم افزار حسابداری و مالی اداری ساما سیستم عمدتا افرادی هستند که دارای سابقه طولانی و درخشان در امور مالی اداری , دارای اعتبار بسیار زیاد در این بخش میباشند همچنین تیم برنامه نویسی شرکت دارای سابقه طولانی در امر برنامه نویسی خصوصا برنامه های مالی و اداری میباشند.بدیهی است هر دو تیم ذکر شده فوق با هدف مشترک تهیه و تولید برنامه ای جامع مالی و اداری که کلیه نیازهای تمامی سازمانهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی و تولیدی را مرتفع سازد گرد هم آمده و شرکت امین ایده ایرانیان را تاسیس نموده اند.نرم افزار جامع ساما سیستم برگرفته از تجربه افراد و تیم با تجربه ای است که حدود ۱۵ سال در امور مالی و مالیاتی انواع شرکتها فعالیت داشته اند همچنین نرم افزار ساما سیستم قبل از ورود به بازار حدود دو سال در تمامی شرکتهای تابعه تیم فوق الذکر به صورت آزمایشی اجرا گردیده و کلیه موارد احتمالی تحت عنوان باگ برنامه نویسی بر طرف گردیده است.بدیهی است به طور کلی نرم افزار جامع ساما سیستم یک نرم افزار حسابداری و مالی و اداری است که در زمینه مالی نیاز صنعت خاصی در آن دیده نشده است و به دلیل رعایت استانداردهای حسابداری درآن و نه سلایق اشخاص در تمامی شرکتها با هر موضوع فعالیت قابل پیاده سازی است و شرکت امین ایده ایرانیان با سوابق ذکر شده ضامن اجرای برنامه به صورت عملیاتی و اجرایی برای مشتریان محترم خواهد بود.