نرم افزار فروش

نرم افزار فروش نرم افزار حسابداری ساماسیستم: اصل فروش برای هر شرکتی اهمیت خاصی دارا است.یک نرم افزار فروش خوب با جزئیات ، پتانسیل فروش یک شرکت را بالا میبرد و به این امر سرعت می دهد. به همین منظور کار کردن با یک نرم افزار فروش خوب خواسته هر شرکتی است. نرم افزار فروش توانایی ثبت فروش خدمات و اجناس را دارد. ثبت پیش فاکتور خدمات و ثبت صورت حساب از روی این پیش فاکتور بعد از تایید و همچنین کنترل روی کسورات و اضافات و……. من جمله تمهیداتی است که نرم افزار فروش برای شرکت های خدماتی در نظر گرفته است.

موقع فروش کالا میتوانید کلیه کالاهای تعریفی داخل انبار مثل محصولات تولیدی ، اجناس خریداری شده و یا بار ضایعات را به فروش برسانید

همچنین شما میتوانید برای هر کالا تا سه  واحد فرعی تعریف کنید.

شما این امکان را دارید با توجه به روند سازمانی خود , نرم افزار فروش را بهینه و متناسب با نیاز سازمان خود بکار ببرید مثلا کارمندی مسئول ثبت  پیش فاکتور میباشد هر پیش فاکتور دارای  ۳ تیک تایید  برای تبدیل شدن به برگ خرید میباشد که هر تیک در اختیار یک نفر با دسترسی مشخص , داخل سازمان باشد.

فرآیند فروش جدا از فرآیند خروج از انبار میباشد فروش شرکتها یا به صورت ادواری است (بدون خروج واقعی) یا دائمی است (با خروج واقعی) یا همزمان با هم . شما میتوانید با استفاده از امکانات موجود هر سه حالت بالا را پیاده سازی کنید. زمان خروجهای دائمی شما میتوانید بامراجعه به اسناد انبار , فاکتور فروش صادر کنید و یا بالعکس اسناد انبار خود را مطابق صورتحساب فروش ثبت نمایید.

متمایز سازی و تفکیک فروش با بهره گیری از فیلد های مختلف در هر یک از انواع خدمات یا کالا از دیگر امکانات نرم افزار فروش است.

شما میتوانید ۲ فروش محصول را یکجا و حتی داخل یک برگ خرید ثبت نمایید ولی هنگام ثبت سند یا گزارش گیری میان این دو تمایز قائل شوید.

ثبت قرارداد تهیه اجناس قبل از صدور پیش فاکتور نیز یکی دیگر قابلیت های نرم افزار فروش می باشد.

در نهایت شما میتوانید انواع گزارشات تفکیکی و تجمیعی از هر فرآیند فروشی که ثبت کرده اید تهیه نمایید.

برخی امکانات نرم افزار فروش :

۱-ثبت انواع پیش فاکتور کالا و خدمات

۲-امکان صدور مجوز خروج از روی پیش فاکتور محصول

۳-امکان تایید یا عدم تایید پیش فاکتورها و ایجاد کنترل داخلی و مدیریت بر روی پرسنل که پیش فاکتوری بدون اجازه مدیر مربوطه , اجازه صدور و تبدیل به صورتحساب پیدا نکند.

۴-امکان صدور اتوماتیک صورت حساب فروش کالا و خدمات از روی پیش فاکتورهای صادر شده.

۵-امکان صدورحواله انبار از روی فاکتور فروش.

۶-امکان صدور فاکتور فروش از روی حواله انبار.

۷-امکان پیاده سازی همزمان روشهای نگهداری دائمی و ادواری موجودی کالا.

۸-امکان صدور تدریجی فاکتور فروش از روی پیش فاکتور و حواله انباروصدور تدریجی حواله انبار از روی فاکتور فروش.یعنی اینکه یکی از فرمهای یاد شده می تواند درچند مرحله تبدیل به فرم دیگر شود.

۹-امکان صدورانواع فاکتور فروش کالا و خدمات با استفاده ازشماره فرعی فاکتورهای فروش.

۱۰-امکان ثبت انواع قرارداد فروش و کنترل فروشها بر اساس قرارداد منعقده با مشتری.

۱۱-امکان تعریف و صدور انواع اضافات و کسورات فاکتورهای فروش کالا و خدمات.

۱۱-انواع گزارشگیری فروش توسط پرسنل فروش بدون نیاز به علم حساب داری .

۱۲-امکان انواع گزارشگیری تخصصی فروش توسط گزارش اسنادی فروش توسط پرسنل مالی و یا مدیریت مالی.

۱۳-امکان تعریف انواع گروه بندی محصول.

۱۴-امکان تعریف انواع شابلون صدور اسناد برای فروش کالا و خدمات و برگشت از فروش

کاتالوگ امکانات عمومی نرم افزار ساماسیستم

کاتالوگ نرم افزار فروش

لینک مشاهده فیلم آشنایی با نرم افزار فروش