نرم افزار صورت های مالی با پیاده سازی رایگان نرم افزار صورت های مالی

امروزه تمامی مدیران شرکتها نیازمند داشتن اطلاعات جامع از تمامی قسمتهای سازمان خود هستند . یکی از گزارشاتی که اطلاعاتی جامع و همه جانبه در مورد تمامی اتفاقات یک سازمان را در اختیار مدیران قرار می دهد صورتهای مالی اساسی است .این شرکت با سابقه طولانی حرفه ای در امور حسابداری و حسابرسی خود یکی از ارائه دهندگان خدمات تحلیل به شرکتها با استفاده از ابزار صورتهای مالی است . در نرم افزار صورت های مالی نرم افزار حسابداری ساماسیستم سعی گردیده است که تمامی استانداردهای گزارشگری رعایت گردد همچنین امکان تحلیل تکنیکال و محاسبه نسبتها و اهرمها نیز دیده شده است.

امید است با ارائه این ماژول گام مهمی در افزایش سرعت حسابرسی مالی برای موسسات محترم حسابرسی پدید آید.

 نرم افزار صورتهای مالی بر طبق استاندارد حسابداری شماره یک شامل:

 • ترازنامه
 • صورت سود و زیان
 • صورت سود و زیان جامع
 • صورت جریان وجوه نقد
 • یادداشتهای همراه صورتهای مالی

به طور کلی نرم افزار صورتهای مالی اساسی بر طبق استاندارد شماره یک حسابداری از هیچ نرم افزاری در ایران قابل استخراج نیست و صرفا برخی از نرم افزارها  ، ترازنامه و صورت سود و زیان را آن هم به صورت کاملا ابتدائی و آماتور تهیه می نمایند. در حالی که مطالب مندرج در این گزارشات در حالت استاندارد کامل است و همچنین این گزارشات با همدیگر می توانند وضعیت مالی یک شرکت را از هر نظر روشن نمایند و صرفا برخی از آنها قادر به انجام این موضوع به صورت کامل نیستند.

 نرم افزار جامع ساما سیستم با توجه به سابقه طولانی مدیرانش در امر حسابداری و حسابرسی قادر به انجام این کار بسیار تخصصی است که تمامی مدیران و صاحبان بنگاههای اقتصادی نیازمند آن هستند.

تمامی موارد گفته شده با استفاده از نرم افزار جامع ساما سیستم در مدت زمانی حدود ۱۰ الی ۱۵ دقیقه قابل تهیه و استخراج است. همچنین تمامی شرکت هایی که از نرم افزاری غیر از ساما سیستم استفاده می کنند می توانند صرفا محصول صورتهای مالی نرم افزار جامع ساما سیستم را تهیه نمایند ، و از تمامی قابلیتهای گفته شده بهره مند گردند و نیازی به تعویض نرم افزار خود به این دلیل را ندارند.

به طور کلی نرم افزار صورتهای مالی اساسی و ارکان آن طبق استاندارد فوق الاشاره شامل پنج رکن اصلی که در ذیل به توضیح اجمالی آن می پردازیم:

-ترازنامه یکی از صورتهای مالی است مانده حسابهای دارایی، بدهی و ثروت شرکت را در یک تاریخ مشخص معین می نماید از ترازنامه مطالبی همچون میزان و ترکیب دارائیها یا منابع تحت اختیار شرکت ، میزان سهم اشخاص ثالث(بدهیها) از دارائیها و میزان سهم سهامداران(ثروت) از دارائیها را مشخص می نماید. با استفاده از تحلیل از این صورت مالی مدیران می توانند مواردی از این قبیل رابدست آورند.

صورت سود و زیان یکی دیگر از صورتهای مالی مهم است که وضعیت عملکرد شرکت را در یک دوره مالی نشان می دهد به عبارت دیگر بر مبنای حسابداری تعهدی این گزارش مالی می تواند وضعیت سود و زیان شرکت را در یک دوره نشان دهد با استفاده از تحلیل این صورت مالی مواردی همچون:

 • میزان در آمد و یا فروش شرکتها  میزان بهای تمام شده خدمات و محصولات فروش رفته
 • سود ناخالص فروش کالا و خدمات
 • هزینه های عمومی و اداری دوره به تفکیک سایر هزینه ها و در آمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی و مواردی از این قبیل را بدست می آیند.

 -صورت سود و زیان جامع یکی دیگر از صورتهای مالی است که میزان وضعیت ترکیب ثروت شرکت و تصمیمات مجمع عمومی در مورد:

 • میزان ثروت توزیع شده بین سهامداران
 • میزان ثروت انباشته شده در شرکت
 • میزان اندوخته های تخصیص یافته از ثروت شرکت و مواردی از این قبیل را استخراج نمود.

-صورت جریان وجوه نقد نیز یکی دیگر از ارکان اساسی صورتهای مالی است که روابط متقابل فی ما بین ترازنامه و صورت سود و زیان را بیان می نماید . به عبارت دیگر چون استاندارد حسابداری ایران بر مبنای حسابداری تعهدی بنا نهاده شده است ، مفاهیم سود و زیان از وجه نقد تفکیک می شوند یعنی اینکه گاهی اوقات شرکت وجوه نقد زیاد ولی زیان دارند و گاهی وجوه نقد کم ولی سودزیادی دارند.

به عنوان مثال وقتی شرکتی محصولی را به فروش می رساند ولی هنوز وجه آن را دریافت نکرده است این فروش بر روی سود دوره آن موثر خواهد بود. صورت جریان وجوه نقد با تعیین میزان سود نقدی شرکت و تفکیک آن از سود تعهدی مشخص می نماید که در یک دوره زمانی شرکت از چه منابعی وجه نقد دریافت نموده است و آن را در چه منابعی خرج نموده است با تحلیل این صورت مالی مدیران می توانند مدیریت صحیحی بر وجوه نقد خود داشته باشند.

-یکی دیگر از ارکان صورت های مالی یادداشتهای توضیحی آن است که چون صورتهای مالی به صورت کلی در هر کدام وضعیت مالی شرکت را از لحاظ ذکر شده نشان میدهند . مدیران می توانند تفصیل و جزئیات صورتهای مالی ذکر شده را در یاد داشتهای توضیحی جستجو نمایند. مثلا فروش شرکت در صورت سود و زیان یک عدد در یک دوره است ودر یادداشتهای توضیحی می توانیم آن رابه تفکیک مشتری و محصول مشاهده نماییم.

برخی امکانات نرم افزار صورتهای مالی:

۱-امکان تهیه صورتهای مالی بدون نیاز به تهیه دیگر قسمتهای نرم افزار جامع ساما سیستم.

۲-تهیه صورتهای مالی اساسی بر طبق استاندارد شماره یک حسابداری هم از لحاظ محتوایی و هم از لحاظ شکلی شامل:

 • صورت سودو زیان به روش جذبی
 • ترازنامه
 • صورت سود و زیان جامع (انباشته)
 • صورت جریان وجوه نقد
 • یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی

۳-امکان تهیه صورتهای مالی به صورت مقایسه ای با استانداردهای ذکر شده.

۴-امکان حذف و اصلاح کامل صورتهای مالی تهیه شده.

۵-امکان حذف و اصلاح بخشی از صورتهای مالی تهیه شده.

۶-امکان تهیه ریپورت که از نظر شکلی کاملا با استاندارد شماره یک حسابداری انطباق دارد.

۷-امکان تایپ یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۳ مربوط به تاریخچه شرکت و اهم رویه های مورد استفاده در شرکت.

۸-امکان تهیه صورتهای مالی در دوره های مالی مورد دلخواه و مقایسه آن با هر دوره ای که بخواهیم.

کاتالوگ امکانات عمومی نرم افزار ساماسیستم

کاتالوگ نرم افزار صورت های مالی

فیلم آشنایی با نرم افزار صورت های مالی ساما سیستم