نرم افزار حسابداری

چرا باید از نرم افزار حسابداری استفاده کنیم؟

هر شرکت یا موسسه خصوصی، در جریان فعالیت های خود در طول زمان، معاملات و عملیات مالی متعدد و متنوعی نظیر خرید و فروش اموال، کالا و خدمات، دریافت و پرداخت پول، اخذ و باز پرداخت وام و تسهیلات مالی انجام می دهد این معاملات و عملیات وقایعی نظیر فرسودگی اموال که به تدریج و با مرور زمان رخ می دهد بر شرکت اثر مالی می گذارد. (حسابداری) رشته ای از دانش است که با کاربرد آن اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی نظیر جمع آوری، تجزیه و تحلیل، طبقه بندی و …. می باشد. حسابداری زبانی مشترک برای انتقال اطلاعات مالی است و آن را زبان تجارت هم می گویند. بدین سبب نرم افزار حسابداری کی از مهمترین عوامل پیشرفت و شکوفایی شرکت ها قلمداد می گردد.

منطق نرم افزار حسابداری بدین صورت است که دارای یک بخش ورود اطلاعات و هفت بخش گزارش گیری و شش بخش ابزارهای مختلف تسهیل کننده است که درفیلم آموزشی ذیل نحوه کارکردن با هر کدام توضیح داده شده است. از آنجایی که نتیجه کلیه قسمت های دیگر نرم افزار به این قسمت منتقل خواهد شد و اساس کار یک حسابدار با این قسمت از نرم افزار حسابداری می باشد، استخراج و طبقه بندی اطلاعات در این قسمت از اهمیت خاصی برخوردار است. نرم افزار حسابداری ساما سیستم برای استفاده کاربران مختلف در اصناف مختلف طبق استانداردهای حسابداری طراحی و پیاده سازی شده است. انعطاف پذیری بالا ،سرعت در امر گزارش گیری، ورورد و اصلاح راحت اطلاعات را می توانید با نرم افزار ساما تجربه کنید.

ورودی یک نرم افزار حسابداری اطلاعات مربوط به معاملات، عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بریک شرکت یا موسسه است و این رویدادها موجب ورود اطلاعات به یک نرم افزار حسابداری می شود رویدادهایی نظیر معاملات، عملیات مالی، رویدادهای دارای اثر مالی می باشد. در نرم افزار حسابداری ساما سیستم در ماژول حسابداری و در قسمت تعاریف حسابداری که شامل ویرایش حسابهای اصلی – ویرایش گروه اشخاص – ویرایش اشخاص – ویرایش مراکز هزینه – ویرایش انواع سند – ویرایش عبارات تکراری – تعیین سطوح اعتبار می شود. دراین بخش شما می توانید کدینگ اولیه شرکت را تعریف کرده و اشخاص و پروژه های مورد نظر شرکت را به تفکیک و منظم تعریف کنید و بعد از تعاریف کدینگ شرکت، در نرم افزار حسابداری درقسمت ثبت و اصلاح سند می توانیم تمام رویدادهای مالی شرکت اعم از معاملاتی نظیر خرید و فروش کالا – دریافت و پرداخت حق الزحمه ومزد و دریافت ها وپرداختهای دیگرشرکت، که درمدارکی چون فاکتور، صورت حساب و چک منعکس است در این قسمت ثبت شود. با استفاده از نرم افزارحسابداری ساما سیستم می توانید رویدادهای دارای اثر مالی نظیر اشخاصی که به شرکت بدهکار یا شرکت به اشخاص و یا شرکت هایی که بدهی دارد در قسمت ثبت و اصلاح سند همه این رویدادها ثبت شود و عملیات مالی یک شرکت مثل سرمایه گذاری صاحبان شرکت و برداشت و تقسیم سود و غیره در این قسمت ثبت شود.

در بخش تعاریف شما می توانید به تعریف اطلاعات پایه حسابداری اعم از حسابها، اشخاص و مراکز هزینه بپردازید. در این بخش از نرم افزار حسابداری شما می توانید به تعریف کدینگ حسابها، مراکز هزینه ،شرح های ثابت نوع سند و ….. بپردازید.

شما می توانید چهار سطح حساب را تعریف و دسته بندی نمایید و ارتباط آن را با بخش های دیگر نرم افزار از جمله نرم افزار حسابداری صنعتی و نرم افزار صورت های مالی مشخص نمایید.

همچنین در نرم افزار حسابداری شما قابلیت تعریف ۴ سطح مرکز هزینه  برای متمایز کردن ثبت ها از یکدگیر را دارد.

در قسمت اشخاص نرم افزار حسابداری شما می توانید به تعریف و دسته بندی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مشتریان ،تامین کنندگان ، پرسنل و ……. بپردازید.

همچنین می توانید مشخص کنید که این اشخاص در کدام یک از قسمت های نرم افزار مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

در تعاریف می توانید به تعریف انواع سند، مانند هزینه،فروش و غیره بپردازید.

داخل نرم افزار حسابداری ساما سیستم اگر شما ثبت های تکراری  با شرح های تکراری  دارید می توانید این شرح ها را تعریف نمایید و از آن ها هنگام ثبت استفاده نمایید.

 

هنگام ثبت دستی در این قسمت یا ثبت اتومات از قسمت های دیگر برنامه شما با داشتن ۳ فیلد که ۲ تای آن به صورت شناور می باشد قدرت مانور بالایی برای ثبت کردن انواع اسناد دارید و همچنین  صرف جویی در وقت  برای تعریف اطلاعات پایه از دیگر مزایای  نرم افزار حسابداری ساما سیستم می باشد.

ارتباط دادن حساب ها و اشخاص با دیگر قسمت ها از ابتدای تعریف از دیگر نکاتی است که نرم افزار ساما سیستم لحاظ کرده است.

شروع به کار و ادامه فعالیت هر شرکتی مستلزم آن است که منابع مالی نظیر وجه نقد، اثاثه و نظایر اینها برای آن شرکت فراهم شود. ممکن است اموال یا اجناس را بطور نسیه خریداری یا از وام بانکی استفاده نمایید، یا شرکت، مخارجی نظیر پرداخت مزد کارکنان، اجاره شرکت، آب، برق و هزینه های متفرقه ای داشته باشد برای آن که آثار معاملات و عملیات مالی مختلف  در چارچوب فرضیات بنیادی حسابداری تجزیه و تحلیل، اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی، تجمیع و تلخیص و گزارش های مفهومی و مفیدی درباره منابع مالی و تعهدات و عملکرد یک شرکت یا موسسه ای فراهم شود نیاز به یک برنامه حسابداری احساس می شود و نرم افزار حسابداری ساما سیستم پیشنهاد ما به یک مدیر دقیق و آگاه  می باشد. گزارش های مفهومی در اختیار افرادی قرار می گیرد که می خواهند درباره امور شرکت خود دادوستدهای خود با آن گزارشات آگاهانه تصمیم گیری نماید، نرم افزار حسابداری ساما سیستم این قابلیت را دارد که انواع این گزارشات را در اختیار یک مدیر دقیق و آگاه قرار دهد. برای سرعت در امر گزارش گیری، نرم افزار ساما چندین گزارش پیش فرض در نظر گرفته است که شما تنها با چند کلیک می توانید از آیتم مورد نظر گزارش دلخواه را تهیه نمایید. گزارشهایی نظیر گزارش وضعیت حسابها، گزارش وضعیت اشخاص، گزارش وضعیت مراکز هزینه، گزارش اسناد، گزارش دفتر روزنامه،گزارش دفاتر کل و معین و تراز حسابها می باشد.

نتیجه همه  عملیات و رویدادهای مالی شرکت را میتوانید در نرم افزار حسابداری در قسمت گزارش و ضعیت حسابها به تفکیک اسناد یا به تفکیک اشخاص و یا به تفکیک هزینه مشاهده نمایید. دراین ماژول این قابلیت را دارید که دارایی های جاری و دارایی های غیر جاری، بدهی های جاری و بدهی های غیرجاری حقوق صاحبان سرمایه و یا سهام و هزینه های شرکت را به طور کلی مشاهده نمایید.

مدلی در حسابداری به کار می رود که اجزاء یا عناصر تشکیل دهنده آن به شرح ذیل می باشد که این اجزاء در نرم افزار حسابداری ساما سیستم در قسمت گزارش وضعیت حسابها اطلاعات تمامی این موارد موجود می باشد.

دارایی، بدهی، سرمایه، درآمد، هزینه

دارایی: دارایی اموال و مطالبات و سایر منابع متعلق به یک شرکت که نتیجه معاملات، عملیات مالی یا سایر رویدادهای دارای اثر مالی ایجاد شده و قابل تقویم به پول و دارای منافع آتی است. موسسات برحسب نوع و حجم فعالیت، دارایی های گوناگونی دارند اقلام ذیل از جمله دارایی های است که معمولا در یک شرکت یا موسسه وجود دارد:

وجوه نقد – مطالبات (بدهکاران – اسناد دریافتنی ) – موجودهای جنسی (موجودی کالا – موجودی مواد- موجودی ملزومات ) – دارایی ثابت ( زمین – ساختمان – اثاثه )در نرم افزار حسابداری در ماژول حسابداری  در قسمت گزارش وضعیت حسابها به تفکیک حساب، شما می توانید از وضعیت دارایی های جاری ودارایی های غیر جاری (ثابت) شرکت خود مطلع شوید.

بدهی: بدهی تعهداتی که یک شرکت در مقابل اشخاص و موسسات دیگر دارد و از معاملات و رویدادهای گذشته ناشی شده و باید از طریق پرداخت پول، تحویل کالا، انجام خدمات یا انتقال سایر اقلام دارایی تسویه شوند. بدهی های یک شرکت معمولا از خرید نسیه اموال، کالا، اخذ وام وعوامل دیگری مثل مالیات و نظایر اینها ناشی می شود، بدهی هایی که معمولا در یک شرکت وجود دارد نظیر بستانکاران – اسناد پرداختی  و وام می باشد. در نرم افزار حسابداری در ماژول حسابداری در قسمت گزارش و ضعیت حسابها به تفکیک حساب شما می توانید از وضعیت بدهی های جاری و بدهی های غیر جاری شرکت خود مطلع شود.

سرمایه: حق مالی صاحب یا صاحبان سرمایه از سرمایه گذاری آنان در یک شرکت به صورت نقد و انتقال سایر دارایی ها ناشی می شود و براثرسود خالص شرکت افزایش براثر زیان و برداشت صاحبان سرمایه از وجوه نقد و سایر داراییهای شرکت کاهش می یابد. در شرکتهای سهامی به جای اصطلاح سرمایه از اصطلاح حق مالی صاحبان سهام استفاده می شود. در نرم افزار حسابداری ساما در ماژول حسابداری  در قسمت گزارش وضعیت حسابها شما می توانید از اطلاعات حساب سرمایه و حساب جاری شرکاء و سود وزیان شرکت در جریان قرار گیرید.

درآمد: درآمد فروش کالا و حق الزحمه خدمات انجام شده متداولترین نوع درآمد در اکثر شرکتها می باشد اما شرکتها ممکن است از اجاره دادن محل -دریافت کارمزد – سود سپرده بانکی و نظایر اینها درامد کسب نمایند .در نرم افزار حسابداری , ماژول حسابداری در قسمت گزارش وضعیت حسابها می توانید از انواع درآمد شرکت خود اطلاعات کامل را دریافت نمایید.

هزینه: شرکتها برای اداره امور و انجام دادن فعالیتهای مربوط به کسب در آمد، مخارجی نظیر خرید مواد و کاالا پرداخت حقوق دستمزد، اجاره، آب، برق و غیره …. را انجام می دهند که موجب خروج وجه نقد، کاهش سایر دارایی ها و یا افزایش بدهی های شرکت مربوط می شود.

بهای تمام شده کالای فروخته شده به مشتریان مواد و ملزومات مصرف شده، خدمات مورد استفاده برای تحصیل در آمد در یک دوره مالی می باشد. مخارج واقع شده دریک دوره مالی نیز که منفعت آتی ندارند هزینه آن دوره به حساب می آیند. در نرم افزار حسابداری ساما سیستم  در قسمت گزارش وضعیت حساب شرکت شما می تواند انواع هزینه های مالی و هزینه های توزیع و فروش و هزینه های بازرگانی و بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا بهای تمام شده خدمات ارائه شده را مشاهده نمایید.

در نرم افزار حسابداری ساما سیستم در ماژول حسابداری شما می توانید انواع گزارش ها ی دیگر مانند وضعیت حساب خرید و فروش و برگشتی این حسابها رانیز به صورت کلی  مشاهده نمایید.

در نرم افزار حسابداری ساما سیستم قسمت ماژول حسابداری قسمت وضعیت حسابهای اشخاص، این قابلیت وجود دارد که گزارش  اشخاصی که به شما و یا شما به آن ها بدهی دارید به تفکیک اسناد و یا حساب و یا مراکز هزینه گزارش های لازم را تهیه نمایید.

در نرم افزار حسابداری ساما سیستم  داخل ماژول حسابداری قسمت گزارش وضعیت مراکز هزینه این قابلیت وجود دارد گزارش پروژه هایی که شرکت برای آن پروژه ها انجام فعالیت می کند را به تفکیک اسناد و به تفکیک حساب و یا به تفکیک اشخاص گزارش های آن راتهیه نمایید.

قدرت این گزارش های پیش فرض به قدری است که شما کمتر نیازی به تهیه گزارش های سفارشی پیدا می کنید.

البته ساما سیستم قابلیت تهیه گزارش سفارشی حتی با در نظر گرفتن حساب دوبل هم از یاد نبرده است.

اینجا به برخی از امکانات نرم افزار حسابداری ساما سیستم اشاره می کنیم.

۱- امکان تعریف دو حوزه شناور مراکز هزینه و اشخاص که با حسابها گردش پیدا می کنند

۲- امکان تعریف ۴ سطح به هم پیوسته از حسابها به ترتیب گروه و کل و معین و تفصیلی

۳- امکان گزارشگیری بر اساس حسابها و اشخاص و مراکز به صورت تلفیقی و تفکیکی

۴- امکان گزارشگیری نسبت به یک موضوع از چند ناحیه (گزارشگیری دوبل و سوبل)

۵- امکان گزارشگیری ترازهای آزمایشی در تمامی سطوح حسابها

۶- امکان انتخاب تنظیمات نمایش سند حسابداری

۷- امکان صدور سند حسابداری به صورت دستی و امکان نمایش اسناد حسابداری صادر شده از دیگرقسمتهای نرم افزار

۸- امکان گزارش دفاتر قانونی برای تسهیل در امر تحریر دفاتر قانونی

۹- امکان جستجو در اسناد حسابداری و قابلیت کپی و کات کردن آرتیکلهای ثبتهای حسابداری از یک روز به روز دیگر

۱۰- امکان قطعی و غیر قطعی کردن اسناد حسابداری و مستندات مربوط به آنها

۱۱- امکان صدور سند اختتامیه حسابهای موقت و دائمی و صدور سند افتتاحیه در سال مالی بعد به صورت اتوماتیک

۱۲- امکان تعویض گردش حسابها و مراکز و اشخاص به یکدیگر به صورت تلفیقی و ترکیبی در دوره های تاریخی

۱۳- امکان شماره گذاری مجدد اسناد حسابداری بر حسب تاریخ صدور در زمان تحریر دفاتر قانونی و …

کاتالوگ نرم افزار حسابداری

مزایای استفاده از حسابداری نوین با کمک نرم افزار حسابداری ساما سیستم