چرا ساما سیستم؟

چرا نرم افزار حسابداری و مالی اداری ساما سیستم؟

نرم افزار حسابداری ساما سیستم یک نرم افزار مالی و اداری است، که از سه بخش کلی تشکیل شده است:

بخش مالی

بخش اداری

بخش امکانات عمومی

به طور کلی هر بنگاه اقتصادی می تواند متناسب با نیازهای خود از ساما سیستم استفاده نماید، لکن کلیه نیازهای بنگاههای اقتصادی در سه بخش فوق را این نرم افزار مالی اداری مرتفع می سازد. همچنین همانطور که در بخش درباره ما توضیح داده شده است ساما سیستم یک نرم افزار تئوری که بر اساس نیازهای آکادمیک بنگاههای اقتصادی طراحی شده باشد نیست، بلکه کاملا کاربردی و براساس نیازهای واقعی جامعه طراحی شده است. همچنین علاوه بر نیازهای کاربردی سعی گردیده است، تا کلیه استانداردهای حسابداری نیز در آن به کار گرفته شود، تا در تمام فعالیتهای اقتصادی و در هر صنعتی قابل استفاده باشد.در ضمن ساما سیستم به دلیل اشتغال داشتن به فعالیتهای مالی طی سالیان متمادی در شناخت نیازهای آشکار و پنهان شرکتها مهارت خاصی دارد و نکته قوت دیگر ساما سیستم آن است که، برای هر مشتری که تمایل داشته باشد، نرم افزار را به صورت عملیاتی پیاده سازی می نماید و مشتری می تواند مطمئن باشد که از تمام تواناییهای نرم افزار در اداره سازمان خود استفاده نموده است. توانایی تطبیق نرم افزار با مشکلات موجود در شرکتهای متفاوت از تواناییهای دیگر ساما سیستم خواهد بود. در پایان بایستی گفت دلیل اصلی این که چرا ما ساما سیستم را پیشنهاد می کنیم آن است که صاحبان این نرم افزار به دلیل سابقه طولانی در امور مالی و حسابداری اولا با دنیای واقعی نیازها در ارتباط هستند، دوما قابلیت شناسایی مشکلات جدید را به دلیل درک درست از مطالب دارند و سوما قابلیت حل مشکلات با استفاده از استانداردهای حسابداری را دارا می باشند.

ارسال یک پیام
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com