نرم افزار اعتبارات اسنادی

نرم افزار اعتبارات اسنادی

با استفاده از نرم افزار اعتبارات اسنادی، که بخشی از نرم افزار حسابداری ساماسیستم می باشد، شرکتها می توانند کلیه امور صادرات و واردات خود را از آغاز تا پایان مدیریت نمایند. در زیر برخی امکانات نرم افزار اعتبارات اسنادی آورده شده است:

  • امکان مشخص نمودن روش واردات شامل زمان و مکان تحویل کالا
  • نحوه تسویه حساب خرید خارجی شامل تسویه نقدی و یا گشایش اعتبار اسنادی
  • تعیین نوع و نرخ ارزهای مختلف در طول انجام جریان واردات و صادرات و تبدیل آن به ریال
  • تفکیک عملیات گمرکی و تعیین موقعیت مکانی کالاها
  • صدور انواع سند حسابداری در طول مسیر فرآیند واردات و صادرات و…

کاتالوگ امکانات عمومی نرم افزار ساماسیستم