صورتهای مالی ساما سیستم

صورت های مالی ساما سیستم

left image center image right image

نرم افزار صورتهای مالی بر طبق استاندارد حسابداری شماره یک و منطبق بر اصول نرم افزار حسابداری می باشد. نرم افزار صورتهای مالی مبتنی بر ترازنامه صورت سود و زیان، صورت سود و زیان انباشته، صورت جریان وجوه نقد و یادداشتهای همراه صورتهای مالی که تمامی موارد داخل نرم افزار صورتهای مالی قابل انجام است.

صورتهای مالی بر طبق استاندارد حسابداری شماره یک شامل:
-ترازنامه
-صورت سود و زیان
-صورت سود و زیان انباشته
-صورت جریان وجوه نقد
-یادداشتهای همراه صورتهای مالی
به طور کلی صورتهای مالی اساسی بر طبق استاندارد شماره یک حسابداری از هیچ نرم افزاری در ایران قابل استخراج نیست و صرفا برخی از نرم افزارها ترازنامه و صورت سود و زیان را آنهم به صورت کاملا ابتدائی و آماتور تهیه می نمایند. در حالی که مطالب مندرج در این گزارشات در حالت استاندارد کامل است و همچنین این گزارشات با همدیگر می توانند وضعیت مالی یک شرکت را از هر نظر روشن نمایند و صرفا برخی از آنها قادر به انجام این موضوع به صورت کامل نیستند. نرم افزار حسابداری و مالی اداری ساما سیستم با توجه به سابقه طولانی مدیرانش در امر حسابداری و حسابرسی قادر به انجام این کار بسیار تخصصی است که تمامی مدیران و صاحبان بنگاههای اقتصادی نیازمند آن هستند.

تمامی موارد گفته شده با استفاده از نرم افزار جامع ساما سیستم در مدت زمانی حدود ۱۰ الی ۱۵ دقیقه قابل تهیه و استخراج است. همچنین تمامی شرکت هایی که از نرم افزاری غیر از ساما سیستم استفاده می کنند می توانند صرفا محصول صورتهای مالی نرم افزار جامع ساما سیستم را تهیه نمایند. و از تمامی قابلیتهای گفته شده بهره مند گردند و نیازی به تعویض نرم افزار خود به این دلیل ندارند.
به طور کلی صورتهای مالی اساسی و ارکان آن طبق استاندارد اشاره شده در بالا شامل پنج رکن اصلی که در ذیل به توضیح اجمالی آن می پردازیم:
-ترازنامه یکی از صورتهای مالی است مانده حسابهای دارایی، بدهی و ثروت شرکت را در یک تاریخ مشخص معین می نماید از ترازنامه مطالبی همچون میزان و ترکیب دارائیها یا منابع تحت اختیار شرکت ، میزان سهم اشخاص ثالث(بدهیها) از دارائیها و میزان سهم سهامداران(ثروت) از دارائیها را مشخص می نماید. با استفاده از تحلیل از این صورت مالی مدیران می توانند مواردی از این قبیل را بدست آورند.
-صورت سود و زیان یکی دیگر از صورتهای مالی مهم است که وضعیت عملکرد شرکت را در یک دوره مالی نشان می دهد به عبارت دیگر بر مبنای حسابداری تعهدی این گزارش مالی می تواند وضعیت سود و زیان شرکت را در یک دوره نشان دهد با استفاده از تحلیل این صورت مالی مواردی همچون:
۱. میزان در آمد و یا فروش شرکتها
۲. میزان بهای تمام شده خدمات و محصولات فروش رفته
۳. سود ناخالص فروش کالا و خدمات
۴. هزینه های عمومی و اداری دوره به تفکیک
۵.سایر هزینه ها و در آمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی و مواردی از این قبیل را بدست آورند.
-صورت سود و زیان انباشته یکی دیگر از صورتهای مالی است که میزان وضعیت ترکیب ثروت شرکت و تصمیمات مجمع عمومی در مورد
۱. میزان ثروت توزیع شده بین سهامداران
۲. میزان ثروت انباشته شده در شرکت
۳. میزان اندوخته های تخصیص یافته از ثروت شرکت و مواردی از این قبیل را استخراج نمود.
-صورت جریان وجوه نقد نیز یکی دیگر از ارکان اساسی صورتهای مالی است که روابط متقابل فی ما بین ترازنامه و صورت سود و زیان را بیان می نماید به عبارت دیگر چون استاندارد حسابداری ایران بر مبنای حسابداری تعهدی بنا نهاده شده است ، مفاهیم سود و زیان از وجه نقد تفکیک می شوند یعنی اینکه گاهی اوقات شرکت وجوه نقد زیاد ولی زیان دارند و گاهی وجوه نقد کم ولی سود زیادی دارند. به عنوان مثال وقتی شرکتی محصولی را به فروش می رساند ولی هنوز وجه آن را دریافت نکرده است این فروش بر روی سود دوره آن موثر خواهد بود. صورت جریان وجوه نقد با تعیین میزان سود نقدی شرکت و تفکیک آن از سود تعهدی مشخص می نماید که در یک دوره زمانی شرکت از چه منابعی وجه نقد دریافت نموده است و آن را در چه منابعی خرج نموده است با تحلیل این صورت مالی مدیران می توانند مدیریت صحیحی بر وجوه نقد خود داشته باشند.
-یکی دیگر از ارکان صورت های مالی یادداشتهای توضیحی آن است که چون صورتهای مالی به صورت کلی در هر کدام وضعیت مالی شرکت را از لحاظ ذکر شده نشان می دهند مدیران می توانند تفصیل و جزئیات صورتهای مالی ذکر شده را در یاد داشتهای توضیحی جستجو نمایند. مثلا فروش شرکت در صورت سود و زیان یک عدد در یک دوره است و در یادداشتهای توضیحی می توانیم آن رابه تفکیک مشتری و محصول شاهده نماییم.

ارسال یک پیام
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com