جذب نمایندگی محصولات

جذب نمایندگی برنامه حسابداری ساما سیستم

smartphone
zoom
گروه نرم افزاری ساما سیستم برای فروش نرم افزار حسابداری، نرم افزار فروش، نرم افزار انبار، برنامه حسابداری، نرم افزار حسابداری صنعتی و کلیه نرم افزارهای مشابه و نرم افزار های مرتبط از سراسر کشور نماینده فعال جذب می نماید.
شرایط ویژه جذب نمایندگی فروش نرم افزار حسابداری، نرم افزار فروش، نرم افزار انبار، برنامه حسابداری، نرم افزار حسابداری صنعتی و کلیه نرم افزارهای مشابه و نرم افزار های مرتبط از سراسر کشور ساماسیستم: گروه نرم افزاری ساما سیستم به منظور تکمیل شبکه فروش از سراسر کشور نماینده فعال جذب می نماید. به همین منظور ساما سیستم شرایط ویژه و استثنائی برای موسسات مالی و همکاران عزیزمان که در زمینه ارائه خدمات مالی و مشاوره مالیاتی فعالیت دارند در نظر گرفته است. برای کسب اطلاعات بیشتر فرم درخواست نمایندگی را تکمیل نمایید.
ارسال یک پیام
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com