ساما سیستم در کمیته کشوری ROP

ساما سیستم در کمیته کشوری ROP

10 آبان ماه 1396 بیمارستان فارابی (قطب علمی چشم پزشکی)

جلسه کمیته کشوری رتینوپاتی نوزادان نارس(ROP)، روز چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶با حضور دکتر رضا کارخانه، رییس بخش رتین بیمارستان فارابی و دبیر کمیته در سالن شورای بیمارستان فارابی تشکیل شد. گروه نرم افزاری ساماسیستم که سامانه غربالگری ROP را برای نوزادان نارس طراحی و توسعه داده است، در این جلسه حضور داشته و گزارش پیشرفت پروژه در رابطه با نرم افزار توسعه یافته در اختیار کمیته قرار داد.

ارسال یک پیام
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com