ساما سیستم در نمایشگاه صنعت

ساما سیستم در نمایشگاه صنعت

مهرماه 1394

ساما سیستم در نمایشگاه صنعت: ساما سیستم در پانزدهمین دوره نمایشگاه صنعت در تهران شرکت نمود. پکیجهای نرم افزاری ارائه شده در این نمایشگاه با توجه به حوزه مربوطه شامل بسته تولیدی، بازرگانی، پیمانکاری، خدماتی، مدیریت و عمومی بوده است.

ارسال یک پیام
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com